Raty kredytowe chwilówek
Kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych stałych lub malejących. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Raty równe są stałe przez cały okres kredytowania. Natomiast raty malejące maleją z każdym miesiącem spłaty. W tym przypadku największa jest pierwsza rata i czasami kredytobiorcę nie jest stać na taki wybór.

Banki stosują też dwa warianty oprocentowania (ze stałą lub zmienną stopą oprocentowania). Przy stopie stałej wysokość oprocentowania jest stała przez cały okres kredytowania niezależnie od tego czy stopa procentowa ulega zmianie. W drugim przypadku przy zmiennej stopie oprocentowania raty zmieniają się w trakcie spłaty kredytu. Każda zmiana procentowa to dla kredytobiorcy nowy harmonogram spłat.

Ze względu na to, że przy kredycie gotówkowym nie wymaga się podawania celu można nim sfinansować na przykład zakup samochodu, opału, przeznaczyć na remont mieszkania, na wyjazd i na każdy inny dowolny cel.

Kredyty gotówkowe udzielane są przez cały rok. Jednak w pewnych okresach roku, jak na przykład: okres świąteczny, okres wakacyjny, czy rozpoczęcie roku szkolnego, czyli w okresie szczególnego zainteresowania nabyciem konkretnych towarów i dóbr, kredyt gotówkowy przybiera formę kredytu okolicznościowego, czy inaczej sezonowego.

Okres kredytowania
Należy pamiętać, że im krótszy okres spłacania kredytu tym niższa wysokość płaconych odsetek. Wydłużenie okresu spłaty oznacza większą ilość płaconych odsetek. Jednak wydłużenie okresu spłaty oznacza niższą ratę. Niektórych kredytobiorców nie jest stać na płacenie wysokiej raty, dlatego też decydują się na dłuższy okres kredytowania kosztem zapłaty wyższych odsetek. Często dłuższy okres to warunek banku, aby można było otrzymać kredyt.

Kwota kredytu
Kwota kredytu jest indywidualnie ustalana z każdym kredytobiorcą. Fakt, że bank udziela kredytów do pewnej określonej kwoty nie oznacza, że wszyscy mogą o taką kwotę wnioskować i ją otrzymać. Wysokość kredytu, podobnie jak i okres kredytowania uzależniona jest od wysokości osiąganych dochodów. Zależy też od formy i okresu zatrudnienia. Tak więc maksymalna kwota kredytu zależy od miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy.

Podsumowanie chwilówek
Kredyty gotówkowe jak każde produkty mają swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą kredytu gotówkowego jest brak określonego celu na jaki przeznaczymy otrzymane środki pieniężne. Bank przekazuje pieniądze w jednej racie. Po ich przekazaniu nie będzie nas sprawdzał na co pożyczone środki zostały spożytkowane. Jedyne czego będzie pilnował to terminowe spłaty. Drugą zaletą są proste procedury przyznawania, oraz szybka decyzja kredytowa. Banki w większości przy kredycie gotówkowym nie wymagają żadnego zabezpieczenia, poręczycieli, czy posiadania wkładu własnego. Poza tym taki kredyt można wcześniej spłacić bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Największą wadą kredytów gotówkowych są dość wysokie koszty, na które składa się: oprocentowanie, które zależy od długości, wysokości raty i od sumy kredytu, jak również prowizja, która w większości przypadków kształtuje się na poziomie 5%.

Kredyt gotówkowy jest produktem przeznaczonym głównie dla osób, które szybko potrzebują gotówki i nie za bardzo są zainteresowane wysokimi kosztami, a chodzi im jedynie o czas w jakim otrzymają potrzebne środki.

Kredyt samochodowy bez BIK
Zakup samochodu osobowego z reguły jest nie lada wydatkiem. Osoby, które nie posiadają własnych środków na jednorazowe sfinansowanie kosztów auta, poszukują korzystnych dla siebie rozwiązań. Opłacalnym sposobem na zdobycie nowego auta jest kredyt samochodowy.
Czym jest kredyt samochodowy?
Kredyt samochodowy to pożyczka na zakup wymarzonego auta. Może zostać przyznany zarówno osobie indywidulanej, jak też przedsiębiorcy. W ramach kredytu samochodowego możemy sfinansować zakup każdego auta – nowego i używanego.
Kredyt samochodowy banki udzielają na podstawie przedstawionych przez kredytobiorcę dokumentów. W przypadku osób fizycznych najczęstszymi wymaganymi dokumentami jest potwierdzenie otrzymywania stałych dochodów. Natomiast właścicielom firm wystarczą dokumenty poświadczające prowadzenia własnej działalności.
Jak wcześniej wspomnieliśmy, kredyt samochodowy może sfinansować zakup każdego samochodu. W zależności od oferty banku w niektórych przypadkach należy określić rynek zakupu samochodu jeszcze przed otrzymaniem dofinansowania. W większości przypadków należy również podać wysokość kwoty kredytu, która ma pokryć koszty zakupu samochodu. Dlatego warto jeszcze przed ubieganiem się o kredyt upatrzyć sobie wymarzone auto, które chcemy kupić.
Kto jest właścicielem auta?
Ubiegając się o kredyt samochodowy banki wymagają również właściwego zabezpieczenia zobowiązania. Najpopularniejszymi formami zabezpieczenia jest przewłaszczenie bądź tzw. zastaw rejestrowy.
Pierwszy z wariantów zabezpieczenia stosowany jest z reguły przez placówki bakowe, które są wyspecjalizowane w udzielaniu tego wariantu kredytów. W tym przypadku bank zdobywa 49% własności auta, stając się tym samym jego współwłaścicielem. Ponadto bank deponuje kartę pojazdu, bez której sprzedaż samochodu nie jest możliwa.
Kredyt samochodowy bez BIK banki mogą jeszcze zabezpieczyć za pomocą tzw. przewłaszczenia warunkowe. W tym wariancie zabezpieczenia bank nie jest wpisywany do dowodu rejestracyjnego auta, a jedynym właścicielem samochodu pozostaje kredytobiorca.
Zabezpieczeniem może być również zastawa rejestracyjny, który uprawnia bank do przejęcia samochodu w przypadku zaległości w regulowaniu zobowiązania. Przejęte auto zostaje sprzedane, natomiast środki ze sprzedaży zostają przekazane na spłatę zaległości. W dwóch wcześniej wymienionych przypadkach bank również ma pełne prawo do przejęcia samochodu w przypadku problemów ze spłatą kredytu.
Kredyt w złotych na używany samochód.
Przeprowadzona analiza zainteresowania kredytem samochodowym w Polsce pozwala na określenie statystycznego modelu kredytu samochodowego. Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty udzielane maksymalnie na trzyletni okres spłaty. Z reguły z tego wariantu zobowiązania finansowane są auta z rynku wtórnego z maksymalnie pięcioletnim stażem.
Chociaż kredyt samochodowy i chwilówki udzielają w różnych walutach, najpopularniejsze są kredyty w rodzimych złotówkach. Wiąże się to z pewnością z niestabilnymi w ostatnim czasie pozycjami euro czy franka, których wahania boleśnie odczuli właściciele chociażby kredytów hipotecznych. Zaciągając chwilówkę bez biku, większość kredytobiorców chce w nieskomplikowany sposób zrealizować marzenia o własnym aucie. Zobowiązanie w złotówkach być może daje im większe poczucie bezpieczeństwa i pewności realizowanej inwestycji.
Analizując trendy dotyczące kredytów samochodowych, można również zauważyć, że kredytobiorcom zależy na jak największym stopniu sfinansowania zakupu auta w ramach zaciągniętego zobowiązania. Idealnym przypadkiem dla każdego pożyczającego z pewnością jest sytuacja, w której zakup samochodu byłby w pełni finansowany z pożyczonych środków. Jednak coraz częściej banki wymagają częściowego pokrycia kosztów przez kupującego. Jednak konieczność zainwestowania w momencie zakupu 20% kosztów auta w konfrontacji otrzymania 80% kosztów z banku nie jest wcale dużym wydatkiem.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one